ติดตามสนับสนุนและให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการ ร้านปณิธาน เรื่องการผลิตผ้าพระราชทาน ลายผ้าขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

  • วันที่ 20 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. น.ส.เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอ ติดตามสนับสนุนและให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการ ร้านปณิธาน เรื่องการผลิตผ้าพระราชทาน ลายผ้าขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แม้อำเภอปากเกร็ดจะไม่มีผู้ประกอบการที่ทอผ้าเอง ในการนี้ได้นำเสนอรายละเอียดที่มาของลายผ้าให้แก่ พ.อ.ขรรค์ชิต วชิวรณ์ ผู้ช่วยทูตทหารบรูไน ดารุสลาม และภริยา  สร้างความสนใจให้แก่ท่านทั้งสอง  และขอสั่งตัดเนคไทลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อแจกในโอกาสสำคัญเมื่อการผลิตผ้าสำเร็จ
(Visited 23 times, 1 visits today)