ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ TV พช.

วันที่  18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านระบบ TV พช.

(Visited 19 times, 1 visits today)