ประชุมแผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ (ครั้งที่ 2)

  • วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดประชุมแผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ สำหรับการประชุมในวันนี้ ผู้รับผิดชอบงานหลักนำเสนองานที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อให้พัฒนากรประจำตำบลนำไปบูรณาการในแผนปฏิบัติงานของตนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
(Visited 60 times, 1 visits today)