โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมใหญ่ (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด

  • วันที่ 7 มกราคม 2564  นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์  พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด  มอบหมายให้นายประดิตร์  ป้องแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนายมนตรี อุดมพงศ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมดำเนินโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมใหญ่ (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกลุ่มเสี่ยง
(Visited 64 times, 1 visits today)