ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.personnel.cdd.go.th หรือ https://thaijobjob.com

(Visited 60 times, 1 visits today)