งาน OTOP city 2020 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอล์ล 1-3 เมืองทองธานี

วันที่  21  ธันวาคม  2563

นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด  พร้อมด้วยนางสาวนิรัตน์ เกื้อเส้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP อำเภอปากเกร็ด ที่ร่วมจำหน่ายในงาน OTOP city 2020 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอล์ล 1-3 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 190 times, 1 visits today)