ติดตามการดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่  8  ธันวาคม  2563 เวลา 13.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการพักชำระหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการพักชำระหนี้ทั้งหมด  75 โครงการ

(Visited 90 times, 1 visits today)