ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บ้านคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยนางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร ปลัดอาวุโสอำเภอปากเกร็ด นายพสิษฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ กำนันตำบลบางพลับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำองค์กร/ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ได้แก่ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นพิกุลและต้นทองอุไร พร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ สำหรับนำไปปลูกในบริเวณพื้นที่ของตนเอง

(Visited 863 times, 1 visits today)