กิจกรรม “สัปดาห์การพัฒนา” ประจำปี 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยนางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร ปลัดอาวุโสอำเภอปากเกร็ด นายพสิษฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ กำนันตำบลบางพลับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำองค์กร/ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “สัปดาห์การพัฒนา” ประจำปี 2563 โดยการปลูกผักสวนครัว อาทิเช่น พริกขี้หนู มะเขือเทศ และถั่วฝักยาว เพื่อเป็นการรวมพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของปวงชนชาวไทย ในการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท มุ่งสร้างสรรค์ความดี และความสมัครสมานสามัคคีของปวงชนชาวไทย

(Visited 131 times, 1 visits today)