ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื [...]

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่ตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล

วันที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ [...]

อ่านต่อ

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บ้านคุ้งน้ำวน หมู [...]

อ่านต่อ

โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน กิจกรรมที่ 5 ชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนสามัคคีวิถีพอเพียง

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30  ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒ [...]

อ่านต่อ