โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับ B และ C กิจกรรมรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด

9  พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอปากเกร็ด  โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน   อำเภอปากเกร็ด ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ   กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับ B และ กิจกรรมรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด  ณ บ้าน แหลมกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม   อำเภอปากเกร็ด  โดยทีมวิทยากรสานฝันใต้ฟ้านนท์

 

(Visited 137 times, 1 visits today)