นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ดร่วมประชุมกับนายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐและที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี คณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

วันที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหาร [...]

อ่านต่อ

ติดตามการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

วันที่  2 พฤศจิกายน 2563         นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุร [...]

อ่านต่อ