ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่  28 ตุลาคม 2563  ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ผ่านระบบ  วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)  เพื่อติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 30 times, 1 visits today)