โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ B และ C กิจกรรมคัดแยกผู้ค้า ผู้เสพ

วันที่  24 ตุลาคม  2563 เวลา 14.30 น.

        นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ และ C กิจกรรมคัดแยกผู้ค้า ผู้เสพ ณ บ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด โดยทีมวิทยากร “สานฝันใต้ฟ้านนท์”

 

(Visited 13 times, 1 visits today)