ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ตำบลบางพลับ และตำบลคลองพระอุดม

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดร่วมประชุมเพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ตำบลบางพลับ และตำบลคลองพระอุดม ทั้งนี้การเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 91 times, 1 visits today)