ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน แม่ของแผ่นดิน ระดับ B และ C ณ บ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ระดับ B และ C ณ บ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี  โดยการดำเนินโครงการในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีม “สานฝันใต้ฟ้านนท์” เป็นวิทยากร

 

(Visited 98 times, 1 visits today)