กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00  น. นายสมยศ  วิชากร นายอำเภอปากเกร็ดมอบหมายให้นางสาวญาณิพัชญ์  ศรีโคตร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในการปล่อยแถวเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณคลองขุนมหาดไทย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วย

(Visited 269 times, 1 visits today)