เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มกระเป๋าผ้าเพ้นท์มุสลิมและลัดดาบาติก

วันที่  7  ตุลาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด

มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มกระเป๋าผ้าเพ้นท์มุสลิมและลัดดาบาติก พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ( มผช.) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไป

(Visited 317 times, 1 visits today)