ประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ปี 2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00  น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์  พัฒนาการอำเภอปากเกร็ดพร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ปี 2564

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ปี 2564
  2. เพื่อพัฒนาระบบงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด
  3. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการวางแผนปฏิบัติการ

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ปี 2564 จะมีการจัดประชุมสัปดาห์ละ 1 วัน ตลอดเดือนตุลาคม ทั้งนี้การประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2563 สำหรับการประชุมในวันนี้สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจระบบงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดแก่ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่น 113 และ 114 ตลอดจนได้กรอบแนวทางเพื่อให้ข้าราชการแต่ละคนไปจัดทำแผนปฏิบัติการ 12 เดือนตามภารกิจและพื้นที่ (ตำบลที่รับผิดชอบ) เพื่อนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการในสัปดาห์หน้า

(Visited 76 times, 1 visits today)