เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพบปะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลท่าอิฐและตำบลเกาะเกร็ด

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ดมอบหมายให้นายประดิตร์  ป้องแดง นายมนตรี  อุดมพงศ์ และนางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ พบปะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในวาระถัดไป ในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ และตำบลเกาะเกร็ด

(Visited 73 times, 1 visits today)