ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่  28 ตุลาคม 2563  ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเก [...]

อ่านต่อ

ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน แม่ของแผ่นดิน ระดับ B และ C ณ บ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มกระเป๋าผ้าเพ้นท์มุสลิมและลัดดาบาติก

วันที่  7  ตุลาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพบปะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลท่าอิฐและตำบลเกาะเกร็ด

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนากา [...]

อ่านต่อ