รับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ดมอบหมายให้นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ประจำปี 2563 ในวันนี้ได้มีคุณทัศนีย์  โพธิสิงห์ มาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์งานช่างสิบหมู่ อาทิเช่น เครื่องทองน้อยมุก อาสนะมุก เสลี่ยงปิดทอง และพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นงานฝีมือที่มีความประณีตงดงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน ทั้งนี้การผลิตขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อของลูกค้า หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ 08-1450-4249

(Visited 97 times, 1 visits today)