เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ พบปะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบางพลับ บางตะไนย์ คลองข่อยและคลองพระอุดม

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ พบปะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในวาระถัดไป ในพื้นที่ตำบลบางพลับ ตำบลบางตะไนย์ ตำบลคลองข่อย และตำบลคลองพระอุดม

(Visited 78 times, 1 visits today)