เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ พบปะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบางพลับ บางตะไนย์ คลองข่อยและคลองพระอุดม

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ภายใต้กิจกรรม “ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันที่  16  กันยายน  2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเยาวนิจ ก [...]

อ่านต่อ