กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์  “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านนางศิริ กูบฉิม ม.1 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด และ บ้านนางลำเจียก ใจจิตร ม.10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด ซึ่งเป็นผู้นำต้นแบบฯ โดยมีผู้เข้าร่วมแต่ละพื้นที่จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

(Visited 66 times, 1 visits today)