พัฒนาการอำเภอปากเกร็ดและทีมงาน สพอ.ปากเกร็ดร่วมดำเนินกิจกรรมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ดและทีมงาน สพอ.ปากเกร็ดร่วมดำเนินกิจกรรมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดนนทบุรี  ณ ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้นำชุมชน และคนในชุมชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการนี้ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด ได้แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผักกับตัวแทนผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดนนทบุรีด้วย

(Visited 167 times, 1 visits today)