สพอ.ปากเกร็ด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอิฐ หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะไนย์ และหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ โดยมีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 49 times, 1 visits today)