ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยชุมชน กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยชุมชน กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านศาลากุล หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด ซึ่งเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพทำกระเป๋าผ้ามัดย้อม โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 130 times, 1 visits today)