สัมมาชีพชุมชน “วุ้นแฟนซี” ชุมชนบ้านตำหนัก (วัดเตย) หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563  นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “วุ้นแฟนซี” ตามโครงการสัมมาชีพชุมชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านตำหนัก (วัดเตย) หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกำนัน และชาวชุมชุนเป็นอย่างดี มากกว่าการได้เรียนรู้อาชีพใหม่ๆ ยังทำให้ชาวชุมชนได้มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเกิดเป็นความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในชุมชนอีกด้วย

(Visited 258 times, 1 visits today)