สัมมาชีพชุมชน “ขนมไทย” ชุมชนบ้านน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “ขนมไทย” ตามโครงการสัมมาชีพชุมชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นับเป็นกิจกรรมที่ให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในยามที่ประสบภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี

(Visited 221 times, 1 visits today)