ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อย โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรสานฝันใต้ฟ้านนท์ มาให้ความรู้ ประวัติความเป็นมาของกองทุนฯ แนวทางการดำเนินกิจกรรม และคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อขับเคลื่อนกองทุนฯ ต่อไป

(Visited 47 times, 1 visits today)