สัมมาชีพชุมชน “วุ้นแฟนซี” ชุมชนบ้านตำหนัก (วัดเตย) หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563  นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พ [...]

อ่านต่อ

มอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบระดับชุมชนและเชิดชูเกียรติตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 [...]

อ่านต่อ