สร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ เทศบาลนครปากเกร็ด

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-12.30 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยนายมนตรี อุดมพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ เทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีนางสุขศรี เดชฤดี หัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงาน และกลุ่มสตรีเข้าร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนสวัสดิการ กทม. หมู่ที่ 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ และมีกิจกรรมตอบคำถามแจกรางวัลซึ่งเป็นต้นพันธุ์ผักสวนครัว เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

(Visited 132 times, 1 visits today)