มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด นายพสิษฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ กำนันตำบลบางพลับ นายทวีศักดิ์ เหว่าหรุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ ได้ดำเนินการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กชายกิตติพร แก้วเขียว ณ บ้านเลขที่ 23/1 ม.4 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ทุน 1,500 บาท ในการนี้ สพอ.ปากเกร็ดได้มอบเครื่องอุปโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป และน้ำมันพืช เมล็ดพันธุ์ ผักสวนครัว และกำนันตำบลบางพลับได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ครอบครัวของเด็กผู้ได้รับทุนด้วย เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน มารดาเป็นใบ้แต่กำเนิด อีกทั้งบิดามารดาแยกทางกัน เด็กอาศัยอยู่กับมารดา ลุง และยาย จึงได้แนะนำให้ครอบครัวเด็ก น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฎิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

(Visited 99 times, 1 visits today)