มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน

วันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้นายประดิตร์ ป้องแดง และทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บูรณาการจากริมรั้วบ้านสู่ลานวัด ณ วัดท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ และเวลา 15.00 น. ณ วัดสะพานสูง ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

(Visited 62 times, 1 visits today)