ต้อนรับและสนับสนุนคณะกรรมการประกวดการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 27 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้นายประดิตร์ ป้องแดง และทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด ให้การต้อนรับและสนับสนุนคณะกรรมการประกวดการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีนางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะฯ พิจารณาคัดเลือกประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ ดีเด่น คือ กลุ่มสมุนไพรบ้านย่าสา ม.1 ต.เกาะเกร็ด ณ ที่ทำการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด

(Visited 89 times, 1 visits today)