นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บูรณาการจากริมรั้วบ้านสู่ลานวัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บูรณาการจากริมรั้วบ้านสู่ลานวัดและปลูกต้นไม้ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (101,010 ต้น นนทบุรี) โดยมี นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 ตำบล ร่วมกันปลูกป่า ณ วัดสาลีโข ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

(Visited 391 times, 1 visits today)