จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ณ โรงเรียนดารุ้ลอามาน บ้านสุเหร่าใหญ่ ม.10 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด

วันที่ 25 พ.ค. 63 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ณ โรงเรียนดารุ้ลอามาน บ้านสุเหร่าใหญ่ ม.10 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด

(Visited 281 times, 1 visits today)