แผนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร “ปลูกผักสวนครัว” ตามหลัก บวร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ร่วมกับ วัดในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ดำเนินการปลูกผักตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร “ปลูกผักสวนครัว” ตามหลัก บวร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วันเตย หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะไนย์ และวัดอินทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 85 times, 1 visits today)