ประชุม ผู้นำ อช. และปลูกต้นไม้

สพอ.ปากเกร็ด ประชุมผู้นำ อช. ไตรมาสที่ 3  และดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศุล พร้อมกันทุกจังหวัดโดยมีผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้นำ อช. ร่วมดำเนินการปลูกต้นไม้
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 63 times, 1 visits today)