ทบทวนครัวเรือนโครงการพัฒนาคุณภาพชัวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ซึ่งเป็นเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชัวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ จำนวน 9 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก และถุงยังชีพ(ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) โดยมีครัวเรือนต้องการความช่วยเหลือ 8 ครัวเรือน ไม่ขอรับความช่วยเหลือ 1 ครัวเรือน

(Visited 46 times, 1 visits today)