มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน

วันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรั [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดฉิมพลีสุทธาวาส

วันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรั [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 25 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรั [...]

อ่านต่อ

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บูรณาการจากริมรั้วบ้านสู่ลานวัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสมยศ วิชากร นาย [...]

อ่านต่อ