ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์ ร่วมโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายพิเชษฐ  คำมา  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแหลมเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ร่วมปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน
“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” มีผักสวนครัวที่ปลูก ได้แก่ มะนาว มะกรูด กล้วย ฟักทอง ฯลฯ

(Visited 263 times, 1 visits today)