ผู้นำ อช. ตำบลบางพลับ ร่วม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นางศิริ  กูบฉิม  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ตำบลบางพลับ ร่วมปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน
“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดย ปลูก มะละกอ พริก มะนาว ฯลฯ

(Visited 95 times, 1 visits today)