โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล เมื่อวันที 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 56 times, 1 visits today)