ติดตามครัวเรือนต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด  นำโดย นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ร่วมติดตามให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบ ตามกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอปากเกร็ด ณ บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อย โดย นางลำเจียก  ใจจิตร  และ ในช่วงบ่าย  ณ บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ  โดย นางศิริ  กูบฉิม

(Visited 78 times, 1 visits today)