การดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล ให้สามารถเป็นต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  โคก-หนอง-นา-โมเดล

(Visited 2,709 times, 1 visits today)