สัมมาชีพชุมชน

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด  ร่วมกับวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมสาธิตการทำขนมใส่ไส้ข้าวต้มมัด ณ ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 255 times, 1 visits today)