น.ส.เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปากเกร็ดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย pakkret วันที่ 01 ก.พ. 2564

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.12 ตำบล คลองข่อยและคัดเลือกเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีในพื้นที่ ม.8 และ ม.11 ต.คลองข่อย ม.1 และ ม.2 ต.เกาะเกร็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย pakkret วันที่ 27 ม.ค. 2564

โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา บ้านนายเยื้อน แสงงาม หมู่ที่ 12 บ้านคลองลำโพ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี