น.ส.เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปากเกร็ดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย pakkret วันที่ 23 พ.ย. 2565

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร” ภายหลังน้ำท่วม ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี