น.ส.เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปากเกร็ดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย pakkret วันที่ 30 ก.ค. 2564

ลงพื้นที่ ติดตามการผลิตและจำหน่ายของกลุ่มลัดดาบาติก ผู้ผลิตผ้าบาติกมัดย้อม “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยให้คำแนะนำการผลิต ผ้าบาติกมัดย้อมลายขอเจ้าฟ้าฯ และกระเป๋าผ้าบาติกลายขอเจ้าฟ้าฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย pakkret วันที่ 22 ก.ค. 2564

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ“โคก หนอง นา โมเดล” และพัฒนาปรับปรุงสวนสมุนไพร