สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด:ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เข้าชม 10 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด:ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

🕖 วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายยุทธการ อินทร์เพชร พัฒนาการอำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 และได้มีการมอบทุนอุปการะเด็กยากจนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ทุน โดยมีนายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอปากคาด เป็นประธานในการประชุมฯ

กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอปากคาด

😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด🦠

(C)HANGE (F)FOR (G)GOOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#OTOP

#WorldSoilDay

(Visited 10 times, 1 visits today)